Home       News@@Biography   @Works@@Exhibition@@Workshop  @Published Articles@  @Links   @Contact


Works            


Woodblock@Print

1995|1999

2000|2002

2003|2005

2006|2008

2009|2010Monotype

2012

Far voice  ‡T
2000. ed30
32.5x25.5cm
Far voice  ‡U
@2000. ed30
@32.5x25.5cm
When the day
comes
2000. ed30
32.5x25.5cm
Small trip
2000. ed30
15x16.5cm
Premonition
2000. ed30
16.5x15cm


Hope  ‡T
2000. ed10
90x58cm
Anticipation  ‡V
2000. ed10
@120x91cm
@Hope  ‡U
2000. ed10
@120x89cm
HereANow
2000. ed30
@@10.5x15cm
@Le EThe
2001. ed30
   22.5x29cm


Selected place ‡T
2001. ed30
15x10cm
Things that I want to
invite‡U   2001. ed30
15x10‚ƒ‚
Two people
2001. ed30
15x10cm
In  the dream
2001. ed30
15x10cm
Feeling of  it    
2001. ed30
15x10cm


Where ILd been
supported ‡T
2001. ed30
15x16cm@
 That I Lm here ‡T
2001. ed30
15.5x24cm
At the moment
2002. ed30
 25x16cm
interval ‡T
2002. ed20
  51x44.5cm
interval ‡U
2002. ed20
46.2x38.2cm

To time and the wind
with the person
2002. ed10
61x91cm
Then
2002. ed30
29.5x44cm


                                                       Copyright (c)1995|2011.Park Jae-Young All Rights Reserved.