Home     News@@Biography   @Works@@Exhibition@@Workshop   @Published Articles@  @Links   @Contact

Works


Woodblock@Print

1995|1999

2000|2002

2003|2005

2006|2008

2009|2010Monotype

2012
Turn arourd@Life@
2006. ed25
52x52cm
Quietly
2006. ed25
   45x45.3cm
Like Showering
blossoms
2006. ed25
 32.5x30.5cm
@Bon Voyage ‡T
2006. ed10
91x91.5cm
Start ‡T
2006. ed10
91x91.5cm


At ease ‡T
2006. ed10
90.5x60cm
@@NILAYA  ‡T@
@2007. ed10
@59.5x91.5cm
NILAYA  ‡U
2007. ed25
75x59cm
Bon Voyage ‡U
2007. ed25
 59x75cm
Fly away ‡U
2008. ed30
16x16cm


Take a rese‡T
2008. ed30
36x45.5cm
Pray‡T
2008. ed25
60x70cm
Pray ‡U
2008. ed25
60x70cm
Together ‡T
2008. ed25
46x45.5cm
looking up ‡T
2008. ed25
45x45.5cm
Sound
2008. ed30
34.5x27.2cm
@NILAYA  ‡V
@2008. ed10
@62.5x92cm
So full of good things ‡T
2008. ed30
31.5x45.3cm


                                                    Copyright (c)1995|2011.Park Jae-Young All Rights Reserved.