Home       News@@Biography    @Works@@Exhibition@@Workshop   @Published Articles@  @Links   @Contact


Published Articles@@@
‘Metical magazine    " HUMAN MIND"  cover  No.165 2012  September

@@@@  


‘  Art magazine   "Art Monthly"   No. 3, 2011    "Feature want prints as" s Corner
  @              

                 


                       
@    @
@                                  
               

‘Print magazine to introduce the world of Japanese Prints,  "Art Prints" No. 142, 2008winter issue

                     

‘Print magazine to introduce the world of Japanese Prints, "Art Prints"No. 142,2008 Summerissue, "I want these prints!" s Corner

             
@     @    @@@@  


‘  Contemporary Prints CWAJ 2010    "CWAJ 2010 Calendar"  cover
 

          looking up ‡T
          45x45.5cm    Woodblock Print    2008.  ed25
      @@  

‘  Art magazine   "Gallery"  Monthly January 2007 Issue    "Close-up" on the corner.
@@
      @    @@@@  

‘  Print magazine to introduce the world of Japanese Prints,  "Art Prints" No. 113, 2001
Spirits Features "The spirit now living in woodblocks" s Corner
  @    
                               

                     
@    @
@                                  
               

                                                 Copyright (c)1995|2011.Park Jae-Young All Rights Reserved.